Стихотворения на други езици

Grass

                                                          

                                                           A child said What is the grass?

fetching it to me with full hands;
How could I answer the child?

I do not know what it is any more than he.

                                            Walt Whitman

 

I am the grass, but don’t say I am everything.

When wishing to be true – come, sit down to my heart.

Just listen patiently and knowing not of Great Things

You’ll guess them all – then get up and walk straightly!

I am the grass – don’t say that I am everything.

                           

 

Тревата

 

(Превод от английския оригинал)

 

 

                                                                                  

Едно дете попита: “Какво е тревата?”,

като ми носеше

пълни шепи.
Как бих могъл да отговоря?

Повече отколкото детето аз

не знам какво е тя.

                                                                                                          Уолт Уитман

 

 

                        Аз съм тревата ти.

Не казвай, че съм всичко.

И ако искаш да си истинен –

ела, седни до моето сърце.

Седни и слушай търпеливо –

без да знаеш за Нещата,

за великите Неща,

ще ги отгатнеш всичките.

Стани, върви направо!

Аз съм тревата.

Ти не казвай, че съм всичко.

 

 

 

Szukamy

 

Wiersz zadedykowany dla mojego najlepszego przyjaciela z obozu emigracyjnego

Tomasza Zielinskiego

 

 Szukamy wolności.

Szukamy miłości.

 

 Wszystko tracimy.

Ale idziemy.

Tylko na zachód.

Na zachód, zachód.

Jeszcze na zachód…

Bez przerwy.

 

Zobacz, tylko idziemy.

A gdzie my?

Niestety…

 

 

  Continue reading