Nike_Ivan_Barzakov

Поетът Иван Бързаков беше отличен с наградата “НИКЕ”

Управителният съвет на Лигата на българските писатели в САЩ и по света
НАГРАЖДАВА
професор Иван Бързаков
със специалната си статуетка “НИКЕ”
за изключителния му принос и високи постижения в популяризирането на българската литература и култура и за утвърждаване на процесите в демократичното развитие на обществото и по повод на неговата 80 годишнина.
Ангел Колев
Президент на Лигата
Posted in Новини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>