vincent-01

Моят анализ на картината на Ван Гог

Гигант както почти винаги!
Обърнете специално внимание на контраста между остротата на листата и заоблеността на цветовете на цветята. Нещо повече :листата “завиват” в унисон с цветовете, а в самите цветове на перуниките има заостреност— така се създава тотална хармония и вътрешно ДВИЖЕНИЕ.
И без яркия колорит това изпъква и въздейства, но с този КОЛОРИТ, отчасти повлиян от импресионизма, както и от гения на самия художник , заедно с графичността на “врязването” ( влиянието на японската живопис тогава) се създава незабравимо впечатление. Ето как Винсент надминава всички съвременници, включително Сезан и Гоген — а и последвалите го във вековете!
(“Методология на изящните изкуства и музиката”, © Иван Бързаков)

Posted in Анализи за изкуствата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>