Йожен Дьолакроа “ Свободата води народа”

“Ето го големият революционер в началото на 19 век.
Характерно за него, отбележете, е изключителния ДИНАМИЗЪМ, както във фигуралната композиция, така и цветово. Антипод на Енгр, който оглавява школата на
“чистата линия” във Франция.
Това, обаче, което е по- малко известно за тази конкретна картина—и което няма да прочетете в книгите за Дьолакроа — е облеклото на Свободата. Гърдите са разголени и загатват за съблазънта— изцяло в положителен смисъл— която Свободата упражнява върху отдалите й се революционери.
А роклята й (одеждата по- скоро да я наречем) има особени дипли, драперии, които се превръщат едва ли не в част от тялото отдолу и играят ролята на своеобразен визуален КОНТРАПУНКТ.
Това са уроците на гениалния Фидий, единствената оригинална композиция на когото е била вече пренесена от лорд Елгин — от Атинския Партенон в Бритиш Мюзеум в Лондон, няколко десетилетия поне по- рано( когато Гърция е все още под турско иго).
Ето от кого се учи великия Дьолакроа и на движение- единство в драпериите.
Снимал съм скулптурната композиция на Фидий в Лондонския музей от няколко ъгли( женска фигура полегнала в мъжа, и двете са без глави, разбира се).
По този начин, струва ми се— понеже всичко при Дьолакроа е символично— френският художник загатва за традициите на Свободата, още от древна Елада.
( “ Методология на изящните изкуства и музиката”, 2020, ©Иван Бързаков)

Posted in Анализи за изкуствата.