Джазото( Dgiazotto)

Знаменателна творба! Джазото( Dgiazotto) в някои издания се среща като Джацото) прибавя орган към оригиналната композиция на Албинони. Тя в в сол минор, но чрез своята “ musical texture” и тържественото звучене на органната музика добива ЦЯЛОСТНО ТЪРЖЕСТВЕНО звучене. И не случайно се използваше в редица Скандинавски страни при погребения или чествания на покойника подобно на нашето опело.
Лично аз и моите колеги в
ОПТИМАЛЪРНИНГ
използвахме Адажиото на Албинони/ Джазото, ( което ви предлага така уместно Вера)— като специален музикален фон( background) с техниката Reading with Music—с някаква СИМВОЛИЧНА историйка или разказ, както и когато резюмираме в края на една лекция главните елементи на съдържанието. При тази своебразна “ техника”, гласът се движи с музикалната фраза, инфлектира, така да се каже с нея, като оркестрираме едновременно и интонация и ритъм. Което помага за много по-силното въздействие на идеята в разказа. Или пък помага за запаметяването на основните елементи в съдържанието на лекцията. Прилагал съм я успешно в повече от 30 държави — с десетки хиляди участници. Неизбежно постига впечатляващо въздействие. Ето защо съм толкова задължен на Албинони и Джазото— и всички мои колеги от
ОПТИМАЛЪРНИНГ са им задължени, знам.
___
“ Методология на изящните изкуства и музиката”, ©Иван Бързаков

Posted in Анализи за изкуствата.