The_School_of_Athens__by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino

“Атинската Школа”— Рафаело Санцио

Обърнете специално внимание на:
1. Прочутата Ренесансова перспектива (под влияние на архитектите Брунелески и Алберти) е изразена  толкова ярко, че тази зала в репродукции създава впечатление на огромна, докато всъщност има доста по- умерени размери.  Водил съм там мои курсисти неведнъж— винаги са били поразени от относително скромните й мащаби.
2. Единството на заоблени форми или по-скоро движения на телата, които създават усещане на ЗАОБЛЕНОСТ и ПЛАВНОСТ от една страна и “СТРОГОСТТА” на правоъгълните и квадратни форми от друга.
Пет века по-късно геният на  Винсент Ван Гог ще осъществи едно отчасти подобно единство— на заоблени и остри форми— в една коренно различна парадигма. Изследвайте го.

проф. Иван Бързаков, методолог и компаративист в изящните изкуства, copyright 2023

Posted in Анализи за изкуствата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>