Из „Лумнали огньове“

Забележка:
Стихотворенията са почти същите, като в книгите, но не се препокриват изцяло. Има някои малки промени.
Изборът на стиховете / есетата / мислите в трите книги ви дава известна представа само за съдържанието на тази поезия, но не и за богатството на книгите, нито за цялостната им оркестрация. Разликата е огромна.

 

Едно чудесно утро

Великите неща в света са непроницаеми.
Древнокитайска мъдрост

Там, където красотата

се докосва до скръбта
се ражда утрото
на тайните знамения.

 

Моdus vivendi

Ако не търсиш истината,
никога няма да намериш и себе си.

И търсех,
непрекъснато търсех стиха.

А животът се смееше,
по-силен от всичко.

 

Звездна нощ

Нощта разгръща властно

едно голямо,
черно наметало.
Цялото –
във звездни изумруди…

Всичко страстно
в нас – амбициите и надеждите –
е само
трепета на пеперуди.

Continue reading