Vincent_van_Gogh_Road_with _Cypressa_and_Star

Кратък анализ на картината на Ван Гог

Изумителна картина!  Без пламтящите цветове може само частично да се усети…Всичко гори, всичко се движи ЕДНО КЪМ ДРУГО и ЕДНО ВЪВ ДРУГО—всичко пламти и те побърква. Обърнете внимание на множеството плоскости— трептящи— и в едно безкрайно, безумно движение. Как искате да бъде разбран Винсент в края на 19 век или в началото на 20?
И сега не го разбират мнозина, ПОДЧИНЯВАТ му се…

проф. Иван Бързаков, методолог и компаративист в изящните изкуства, copyright 2023

Posted in Анализи за изкуствата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>