belene2

НАКАЗАТЕЛНИЯТ ЛАГЕР

НАКАЗАТЕЛНИЯТ ЛАГЕР

“ Смъртта не прощава никому”

Древноримска сентенция
В ушите му имаше някакво тихо бучене.
(Добре, че бе успял да си я прибере от Лагера!)
Жената лежеше сега странно изпъната в леглото. Имаше чувството, че всичко наоколо трепти, само тя беше неподвижна.
И не можеше да разбере кой я гледа. Той…или някой друг,  в неговото тяло.
Тя вече не отваряше очи. Устните—плътно затворени, посинели.
Мъжът внезапно си помисли, че не той, а целият свят е изтръпнал— до  мъртвост.
Не можеше, обаче, да се диша.
Направи усилие … и отвори широко прозореца.
Отвън нахлу студен въздух.
Много студен.

 

© Иван Бързаков

май, 2022

Posted in Разкази.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>